■ ثبت یک رکورد جدید گینس توسط Xiaomi

شرکت Xiaomi به مناسبت سالروز تأسیس خود یک برنامه فروش خاص اجرا کرد و از این طریق توانست رکورد جدیدی در گینس به نام خود ثبت کند.
/fa/news/detail2159/ثبت-یک-رکورد-جدید-گینس-توسط-Xiaomi/
1394/01/26 5898
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020