الگوریتم گوگل محتوای اختصاصی تولید میکند

الگوریتم گوگل محتوای اختصاصی تولید میکند

گوگل به تازگی پرده از تحقیقاتی برداشته که برای طراحی یک الگوریتم جدید انجام شده است. الگوریتم جدید گوگل میتواند محتوای چند صفحه اینترنتی را بررسی کرده و براساس آنها یک مقاله جدید و اختصاصی تولید کند. هدف از طراحی این الگوریتم جدید پاسخ دهی به کاربران هنگام جستجو و عدم نیاز به ارجاع آنها به سایت اصلی

09 تیر 1398 مدیر سایت 10018 0
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025